դրութիւն

դրութիւն

Dasnabedian 1995: 429

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 8a,11
composition, système

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0644 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 12c, 13c գ. θέσις positio, positura, impositio, situs Դիր. դիրք. դնելն եւ դնիլն. որպէս զետեղումն. անուանադրութիւն. կարգադրութիւն. բաղադրութիւն. եւ այլն. *Նուիրաց մերոց առաջի աստուծոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Ի — I. ( ) NBH 1 0841 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր տրական հոլովոյ որպէս Առ. յ. ց. միայն ՛ի սկզբան բառից բաղաձայն տառիւ հաւելոց. εἱς, ἑπί, πρός in, ad. *Դարձաւ առ նոյ ʼի տապան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՋԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0287 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c πρόθεσις propositio որ եւ ԱՌԱՋԱՒՈՐՔ. Առաջի դրութիւն կամ մատուցումն նուիրաց, եւ նուիրեալն ընծայ. *Ի վերայ հացին առաջադրութեան: Ծխել առաջի նորա խունկս եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՂԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 425 Chronological Sequence: Unknown date, 6c ա. σύνθεσις compositio Ի միասին դրութիւն. զօդումն. շարադրութիւն. յարադրութիւն. բաղկացութիւն. զանգումն. խառնումն. միաւորութիւն. ... *Բաղադրութիւն է՝ պարզիցն առ միմեանս դրութիւն. Անյաղթ պերիարմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԲԱՐՁՈՒՄՆ — (ձման, մունք.) NBH 1 475 Chronological Sequence: Unknown date, 8c, 12c գ. ԲԱՑԲԱՐՁՈՒՄՆ կամ Ի ԲԱՑԲԱՐՁՈՒՄՆ. ἁναίρεσις, καθαίρεσις, ἑπιτροφή demptio, destructio, eversio Ի բաց բառնալն եւ բառնիլն. եղծումն. ջնջումն. *Զբացբարձումն վնասակարացն. Մաշկ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎԵՐԱՅ — (ʼի վերայ, ʼի վերայք, այց.) NBH 2 0808 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա.նխ.մ. ռմկ. վըրայ, վըրան. պ. ֆէրա, զիպէր. յն. իբէ՛ր, էբի՛, էբանօ, իբէրա՛նօ. լտ. սու՛բէր. Արմատն է Վեր, ʼի վեր. Որ ինչ ʼի վերոյ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0100 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c, 14c գ. ἑπισκοπή, ἑπίσκεψις inspectio, visitatio Այց. այց առնելն. յայց ելանելն. որպէս դիտողութիւն. տեսութիւն. զննութիւն. քննութիւն. հանդէս. մտադրութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԻԾԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0154 Chronological Sequence: Unknown date գ. Դրութիւն եւ դատակնիք անիծից. անէծք. *Որ եբարձ զփշաբեր անիծադրութիւն բուսաբերին: Բարձեր զփշաբեր անիծադրութիւն. Շար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՀԱՄԲՈՅՐ — (բուրի, ից.) NBH 1 0178 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա. Ոչ համբոյր. անընդել. վայրենի. կատաղի. դժնդակ. անհաշտ. անողոքելի. որ ոչ համբուրէ զբարի ինչ, կամ ոչ է համբուրելի առ դժնէութեանն. անճահ. անդէպ. ἁνήμερος, ἅγριος,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՈՒԱՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0219 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 9c, 12c գ. ὁνομαθεσία nominum impositio, nuncupatio որ եւ ԱՆՈՒՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ. Դրութիւն անուան. կոչումն. յորջորջումն անուանելն, իլն. անուն դնելը՝ դրուիլը. ... *Զյովսէփ հաղորդ արար… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՈՒԱՆԱԿՈՉՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0219 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. προσηγορία, ὁνομασία appellatio Կոչումն կամ դրութիւն անուանն. անուն. մականուն. *Եղեւ ամենեցուն մի անուանակոչութիւն. Բրս. ՟խ. մկ.: *հրեշտակական, կամ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.